ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

เทศบาลตำบลนาแก้ว ขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายวิบาก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 ณ ลำห้วยลอง บ้านนนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ชมการแข่งขันเรือพายวิบากสนามที่โหด!!หินที่สุด!! ท่องเที่ยวล่องแพชมธรรมชาติสวยงาม ชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมการฟ้อนลำของชาวบ้านนาแก้ว ชมดนตรีหมอลำหางเครื่องสาวสวยที่สุดในแผ่นดิน อย่าลืมอย่าพลาด 18 - 19 ตุลาคม 2561 นี้

รายละเอียด

OTOP นวัตวิถี บ้านนาแก้ว

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

แหล่งท่องเที่ยวตำบลนาแก้ว ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

หมายเหตุ Cr. 2K Production I Sakon Nakhon

 

คณะผู้บริหารและข้าราชการ เทศบาลตำบลนาแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชการที่ 9  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว