แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

jpg

IMG_0001

Size: 127.44 KB
Hits : 18
Date added: 2562-06-14
jpg

IMG_0002

Size: 164.85 KB
Hits : 14
Date added: 2562-06-14
jpg

IMG_0004

Size: 79.73 KB
Hits : 17
Date added: 2562-06-14
jpg

IMG_0003

Size: 132.37 KB
Hits : 13
Date added: 2562-06-14

งบประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

pdf

1. งบประจำเดือน ต.ค. 2562

Size: 2.76 MB
Hits : 105
Date added: 2562-11-06
pdf

2. งบประจำเดือน พ.ย. 2562

Size: 2.94 MB
Hits : 100
Date added: 2562-12-19
pdf

3. งบประจำเดือน ธ.ค. 2562

Size: 3.19 MB
Hits : 216
Date added: 2563-01-06
pdf

4. งบประจำเดือน ม.ค. 2563

Size: 663.48 KB
Hits : 103
Date added: 2563-02-18
pdf

5. งบประจำเดือน ก.พ. 2563

Size: 3.54 MB
Hits : 84
Date added: 2563-03-04
pdf

6. งบประจำเดือน มี.ค. 2563

Size: 3.07 MB
Hits : 96
Date added: 2563-04-10
pdf

7. งบประจำเดือน เม.ย. 2563

Size: 3.56 MB
Hits : 65
Date added: 2563-06-05
pdf

8. งบประจำเดือน พ.ค. 2563

Size: 3.60 MB
Hits : 87
Date added: 2563-06-05
pdf

9. งบประจำเดือน มิ.ย. 2563

Size: 2.95 MB
Hits : 78
Date added: 2563-08-19
pdf

10. งบประจำเดือน ก.ค. 2563

Size: 3.69 MB
Hits : 95
Date added: 2563-08-19
pdf

11. งบประจำเดือน ส.ค 2563

Size: 606.43 KB
Hits : 52
Date added: 2564-01-07
pdf

12. งบประจำเดือน ก.ย 2563

Size: 3.96 MB
Hits : 44
Date added: 2564-01-07

รายงานการเงินการคลัง

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

งบประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.