ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน บ้านนาแก้วสามัคคี หมุ่ 14 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

{pdf=pakadebidding.pdf|500|300|native}

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว