วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลนาแก้วได้จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 

เทศบาลตำบลนาแก้วจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลนาแก้ว ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลนาแก้วได้ประชุมซักซ้อมเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว