ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว

ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว