• นายอุทิศ คำพระโคตร

  นายอุทิศ คำพระโคตร

  นายกเทศมนตรี
  • นายศรัญญู กิจมานะ

   นายศรัญญู กิจมานะ

   ปลัดเทศบาล
   • นายวงศธร ศรีเพชร

    นายวงศธร ศรีเพชร

    รองปลัดเทศบาล
    • นายสมยศ ปิตะแสง

     นายสมยศ ปิตะแสง

     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
    • นางจัตตุพร แสนภูวา

     นางจัตตุพร แสนภูวา

     ผู้อำนวยการกองคลัง
    • นางดาริกา เกตุวงษา

     นางดาริกา เกตุวงษา

     ผู้อำนวยการกองช่าง
    • นายวสันต์ จันทร์สุวรรณ

     นายวสันต์ จันทร์สุวรรณ

     ผูอำนวยการกองสวัสดิการกองสังคม
    • นายอุดมรัตน์ ศรีนา

     นายอุดมรัตน์ ศรีนา

     ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว