แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

 

 

นายสำราง โหน่งที

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

 

เข้าสู่ระบบ

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

 

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

  • เว็บกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เว็บการรับฟังความคิดเห็นของปชช.
  • เว็บฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • เว็บกระทรวงมหาดไทย
  • เว็บกรมการปกครอง
  • ศูนย์ดำรงค์ธรรม
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาแก้ว

Facebook