ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวตำบลนาแก้ว Call Center 042 – 704693

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลนาแก้ว มีศูนย์ข้อมูลสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว จะเปิดให้บริการจันทร์ – ศุกร์ วันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ nakaew-sk.localgov.in.th และแฟนเพจ www.facebook.com/nakaewaec ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาแก้ว

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตำบลนาแก้ว “วัดยอดลำธาร”

 

       ตั้งอยู่บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้านหน้าของอุโบสถมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ ๒ ตน ยืนอยู่สองข้างระหว่างบันไดทางขึ้น ตนที่ยืนอยู่ข้างบันไดด้านทิศเหนือ เป็นยักษ์โข ( เพศชาย ) มีกระบองเป็นอาวุธ สวมกางเกงทับด้วยโจงกระเบน เสื้อแขนสั้น ประดับสังวานลย์และชฎา สันนิฐานว่าน่าจะเป็นราชาแห่งยักษ์ผู้ปกครองโลกในทิศเหนือ ( อาฏานาฏิยปริตร บาลีว่า อุตฺตรสฺมึ ทิสาภาเค สนฺติ ยกฺขา มหิทฺธิกาฯ ) ส่วนตนที่ยืนทางด้านทิศใต้ มีรูปร่างเล็ก กว่า ผมหยิก นุ่งโจงกระเบน ไม่สวมเสื้อ แต่ประดับสร้อยสังวาลย์ สันนิฐานว่าน่าจะเป็นยักษ์ษินี ( เพศหญิง )

       ยักษ์ ๒ ตนนี้ สร้างขึ้นภายหลังจากสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นแล้วโดยอาจารย์บุญช่วย ทองแสง อาจารย์ลิเกชื่อดังเป็นนายช่างใหญ่และเป็นผู้มีจิตศรัทธาสร้าง ชาวบ้านเชื่อกันว่ายักษ์ ๒ ตน มีความศักดิ์สิทธิ์บนบานสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บ หรือการสอบไล่ - สอบเข้าทำงาน สามีภรรยาทะเลาะกันกลับคืนดีได้ แม้กระทั่งคริสต์ชนบางครอบครัวของบ้านท่าแร่ก็ยังเคยมาบนบาน บูชายักษ์ ๒ ตน ปัจจุบันโดยเฉพาะในวันพระจะมีชาวบ้านและคริสต์ชนบางครอบครัวของบ้านท่าแร่ ที่ศรัทธามากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก เครื่องสังเวยที่ชาวบ้านนำมาและเชื่อว่ายักษ์ทั้ง ๒ ตนโปรดคงมีเพียงผลไม้ ๙ ชนิด ดอกไม้แดง ๙ ดอก เทียนขาว ๙ เล่ม นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเชื่ออีกว่ายักษ์ทั้ง ๒ ตน เป็นยักษ์ใจดี เป็นเทพแห่งยักษ์ ซึ่งแต่ละปีเทพแห่งยักษ์จากสรวงสวรรค์จะผลัดเปลี่ยนกันลงมาประทับที่รูปปั้นยักษ์ทั้ง ๒ ตนนี้ เพื่อดูแลรักษาพระศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพรสืบไป

        ที่ตั้งของวัด ไปเส้นทางถนนสกลนคร – นครพนม เลยบ้านท่าแร่ไปประมาณ 4 ก.ม. เลี้ยวขวาไปตาม เส้นทางอำเภอโพนนาแก้วอีก 2 ก.ม. จะถึงวัดยอดลำธาร รวมระยะทางจากตัวเมือง ถึงวัดประมาณ 26 ก.ม.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาแก้ว “เทศกาลบุญมหาชาติ” ประเพณีของดีโพนนาแก้ว

 

     บุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

 

     บุณผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า ชาวอีสาน จะจัดทำบุญผะเหวด ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือน ๓ เดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕

     จะจัดประเพณีบุญผะเหวดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมทุกปี โดยจะมีวันรวมตามภาษาอีสาน เรียกว่า วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลาหรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับ ผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ ๑ ถึงกัณฑ์สุดท้าย การจัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาตินิยมที่อัญเชิญพระอุปคุต มาปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดเหตุเภทภัยอันตรายทั้งปวง และให้โชค ลาภแก่พุทธศาสนิกชนในการทำบุญมหาชาติ จึงมีการแห่พระอุปคุต ซึ่งสมมุติว่า อัญเชิญมาจาก สะดือทะเล

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาแก้ว “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองผือ”

     เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เทศบาลตำบลนาแก้วได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองผือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้และ ฝึกทักษะความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงานโดยมีการเลี้ยงสัตว์ แปลงหญ้าสาธิต พืชผักสวนครัว พืชสวน พืชไร่ ซึ่งเทศบาลตำบลนาแก้วเป็นผู้จัดการศูนย์ฯ ในด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ฯ ประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. โครงการกระบือ ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดสกลนครร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพนนาแก้ว ได้มอบโค-กระบือแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในศูนย์เรียนรู้ฯจำนวน 106 ตัว

2. ปศุสัตว์จังหวัดฯ มอบไก่พันธุ์เหลือดงยอ ไก่ดำภูพาน เพื่อการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ไก่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและความต้องการของผู้บริโภค

3. ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครมอบตู้ฟักไข่ จำนวน 1 เครื่อง

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบ เป็ดเทศ สุกร และไก่ดำพันธุ์ภูพาน

5. สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครมอบ แพะ ห่าน และไก่งวงในปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลนาแก้วได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯใหม่ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งปรับปรุงต่อเติม คอกปศุสัตว์และโรงเรือนเดิมให้ขยายเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในปีถัดไป ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองผือ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวตำบลนาแก้ว Call Center 042 – 704693

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานประเพณีแข่งขันเรือพายวิบากตำบลนาแก้ว

ณ ลำห้วยลอง บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยการจัดงานเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่พัก บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก

 ขอแนะนำสถานที่พักในพื้นที่ตำบลนาแก้ว "สนามชัยรีสอร์ท" ห้องสะอาดบรรยากาศดี ตั้งอยู่ ณ บ้านกลาง ตำบลนาแก้ว  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร้านอาหาร

ร้านอาหารในเขตตำบลนาแก้ว มีร้านอาหารแนะนำ ดังนี้

ขอแนะนำร้านส้มตำแซ๊บ!! อาหาร ส้มตำรสเด็ด สด สะอาด อร่อย  ตั้งอยู่ ณ บ้านนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว