ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านใหม่หนองผือ  

ตำบลนาแก้ว  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร เป็นผ้ามุกและผ้าลายมุก และผ้ามุกที่ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกหลากสีหลายลาย โดยการทอผ้ายกมุกเป็นการทอผ้าพื้นเมืองที่มีการสืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่มีการถ่ายทอดให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นกันมาช้านาน ผ้ายกมุกเดิมมาจากการทอเป็นผ้าถุงใช้เองที่ทำจากผ้าฝ้ายธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีลักษณะลวดลายที่สวยงามสลับสับช้อนและเป็นงานฝีมือที่ประณีต โดยปัจจุบันการทอผ้าได้มีการนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม กระเป้าสพายหรือย่าม อย่างสวยงาม โดยกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านใหม่หนองผือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว