การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว และหน่วยบริการรับชำระภาษีฯเคลื่อนที่ 

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แบบฟอร์ม ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แบบฟอร์ม ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย

แบบฟอร์ม ภ.บ.ท.5 แบบแสดงรายการที่ดิน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว