แจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว