ประกาศจังหวัดสกลนคร

ฉบับที่ 1/2563

เรื่อง มาตรการด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับโควิด-19

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว