ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-------------------------------------

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ บ้านหนองกระบอก หมู่ 5 บ้านโคกแก้ว หมู่ 6 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนลดภาระที่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้ว โดยการออกจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะดำเนินการให้บริการทั้งตำบลนาแก้ว ในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565

 

8
6
15
14
13
12
11
10
9
7

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

หนังสือราชการ สถ.