เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พศ.2566 นายอุทิศ คำพระโคตร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทิวา นนท์ไพวัลย์ นิติกร ร่วมกับเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ม.10และผู้แทนทุกภาคส่วน เพื่อประชาคมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน " ประชาคมการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เป็นที่ตั้งที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว"  ณ วัดทุ่งกลางใหม่ หมุ่10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

66833
66832
66831
66830
66829
66827
66828
66825
66826

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว