ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้มีความประสงค์จะโอนย้าย สามารถติดต่อได้ที่ นักทรัพยากรบุคคล โทร 042-704693 ในวันและเวลาราชการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว