ขอเชิญบุคคลกรของ เทศบาลตำบลนาแก้ว ที่ปฏิบัติงานเกิน 1ปี ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2567  "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน"ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/IIT/bpvnkm หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว