เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายสำราง โหน่งที นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ คลินิกกฏหมายสัญจร ในหัวข้อ รู้เท่าทันกฏหายไซเบอร์และป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์ โดยงานนิติการเทศบาลตำบลนาแก้ว ร่วมกับ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทลัยราชภัฎสกลนคร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่หนองผือ หมู่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว