ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ.80-004 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,396 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,376 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 44 ชุด เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แบบสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว