การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจการสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว

นายอุทิศ คำพระโคตร

นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว

เข้าสู่ระบบ

  • เว็บกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เว็บการรับฟังความคิดเห็นของปชช.
  • เว็บฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • เว็บกระทรวงมหาดไทย
  • เว็บกรมการปกครอง
  • ศูนย์ดำรงค์ธรรม
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาแก้ว

Facebook